سازمان بنادر و دریانوردی

حمایت ها و تسهیلات سازمان بنادر و دریانوردی در چهار بخش اصلی ذیل میباشد:

سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی، بهره برداری از موقعیت های مناسب آب های سرزمین کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از سال ۱۳۸۲ تاکنون از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده، با همکاری سیستم بانکی کشور گامهای موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیتهای حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است.

در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به محدودیت منابع مالی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور مقرر نمود منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده را نزد بانکها تودیع و سپرده گذاری نماید و بانکهای عامل در قبال سپرده گذاری سازمان، تسهیلات بانکی به میزان پنج برابر سپرده تودیعی به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت نماید و سازمان بنادر و دریانوردی نیز بمنظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرحهای مذکور متعهد گردید که از محل منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاستهای مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت نماید.

 

ادامه مطلب

مزایا و تسهیلات قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بندری :

برخورداری از معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه .

مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعالیت های اقتصادی در منطقه با هر نسبت.

برخورداری از مقررات خاص کار و بیمه های اجتماعی در استخدام اتباع خارجی .

تاسیس و فعالیت موسسات کارگزاری بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در منطقه براساس مقررات مربوطه.

تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه بر اساس مقررات مربوط .

انجام کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .

آزادی نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج کشور به منطقه و بالعکس و امکان  تبدیل ارز بدون محدودیت .

امکان ترانزیت و صدور محدود کالا بدون محدودیت .

خرده فروشی کالا برای اتباع داخلی و خارجی.

ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی با کمترین تشریفات ضمن رعایت مقررات بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استانداردها بر اساس ضوابط

معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به تناسب ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در آنها.

صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی و وارداتی از منطقه.

آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در منطقه.

 

 

ادامه مطلب

انتخاب عنوان پایان‌نامه‌/پروژه تحقیقاتی از میان فهرست نیازهای اعلامی سازمان و یا سایر عناوین و فعالیت‌های پژوهشی مورد تایید مرکز توسط دانشجو؛

۲. تکمیل فرم “طرح پژوهشی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی” مورد استفاده در دانشگاه محل تحصیل دانشجو با توجه به انتظارات علمی سازمان توسط دانشجو و ارائه فرم مذکور به مرکز قبل از امضای اساتید راهنما و مشاور؛

۳. ارسال فرم “طرح پژوهشی پایان‌نامه/ پروژه تحقیقاتی” به اداره کل متقاضی جهت بررسی و اعلام نقطه نظرات؛

۴. اعلام نظر مرکز به دانشجو در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش طرح پژوهشی؛

۵. در صورت نیاز به اصلاح، اعلام نظر مرکز به دانشجو جهت انجام اصلاحات لازم در طرح پژوهشی؛

۶. انجام پیگیری‌های لازم توسط دانشجو و اخذ مصوبه طرح پژوهشی از شورای پژوهشی دانشگاه؛

۷. ارائه یک نسخه از “طرح پژوهشی” مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به مرکز توسط دانشجو؛

۸. بررسی “طرح پژوهشی” مصوب دانشگاه، توسط مرکز یا بندر از لحاظ اعمال یا عدم اعمال نقطه نظرات سازمان در فرم مذکور پس از تصویب موضوع پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی در دانشگاه؛

۹. اعلام عدم تایید و عدم حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز، در صورت عدم اعمال نقطه نظرات سازمان؛

۱۰. اعلام کتبی پذیرش نهایی و حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز در صورت اعمال نقطه نظرات سازمان و تایید نهایی؛

۱۱. تعیین ناظر ذی‌صلاح مطابق با ماده ۱-۶ جهت نظارت بر پیشرفت و روند انجام پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی و اعلام کتبی آن به ناظر، دانشجو و استاد راهنما توسط مرکز؛

۱۲. انجام هماهنگی‌های لازم توسط ناظر جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به دانشجو؛

۱۳. ارائه گزارش پیشرفت پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی در بازه زمانی تعیین شده به ناظر توسط دانشجو؛

۱۴. بررسی گزارشات توسط ناظر و ارسال نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی به دانشجو و استاد راهنما؛

۱۵. تکمیل پژوه در بازه زمانی تعیین شده و دفاع از پایان‌نامه در دانشگاه مربوطه توسط دانشجو؛

۱۶. ارائه نسخه نهایی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی (مجلد) یا فعالیت پژوهشی به همراه یک لوح فشرده حاوی فایل متنی و همچنین ارائه یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به مرکز.

تبصره: مقاله مستخرج نباید در مجله‌ دیگری چاپ شده باشد.

۱۷. تعیین چهار نفر جهت داوری مقاله‌ها و یک یا دو نفر برای پایان‌نامه‌ها یا فعالیت‌های پژوهشی توسط مرکز و اعلام اسامی آنها به بندر یا ادارات کل مربوطه؛

۱۸. اعلام نتیجه داوری به دانشجو؛

۱۹. جمع بندی نتایج داوری و محاسبه پژوهانه دانشجو بر اساس میانگین نمرات حاصل از داوری؛

۲۰. انجام مراحل پرداخت پژوهانه به دانشجو.

تبصره: تایید دانشگاه مبنی بر دفاع دانشجو از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی مبنای پذیرش آن از سوی مرکز می‌باشد.

 

 

ادامه مطلب

با توجه به جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی کشور در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی و متولی اقدامات تحقیقاتی- مطالعاتی موضوع بند ۱۴ آئین‌نامه سازمان، تثبیت و القای نقش حاکمیت دانشی سازمان به عنوان مرجع قانونی امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی به جامعه پژوهشی کشور و هدایت منابع مالی سازمان به سمت اجرای پژوهش‌های مصوب شده و تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و همچنین کمک به تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، و در راستای تحقق بند ۵ بخش اقدامات ملی راهبرد کلان ۸ نقشه جامع علمی کشور موضوع نقش و وظیفه سازمان‌ها و مراجع دولتی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی الزام ملی سازمان‌ها و مراجع دولتی به افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی این مرکز از فعالیت های پژوهشی که توسط همکاران سازمانی و یا پژوهشگران خارج سازمانی انجام می شود حمایت می نماید.

فعالیت پژوهشی:  منظور هر نوع فعالیتی است که حاوی عنوان،  ضرورت، اهداف، سوابق مطالعات، روش‌شناسی (متدلوژی)، برنامه زمان‌بندی و سایر موارد مرتبط با نیازها، مأموریت‌ها، وظایف و چشم‌انداز سازمان بوده و جهت بررسی و تایید به مرکز تحویل می گردد.

پژوهش کاربردی: پژوهشی است که به صورت یک فعالیت نظام‌مند با استفاده از دانش حاصل از پژوهش‌ها یا تجربه‌های علمی در راستای ابداع یا استقرار فرایندها، نظام‌ها یا خدمات جدید و به منظور حل مسایل و چالش‌های مرتبط با وظایف و ماموریت‌های سازمان انجام می‌شود. این نوع پژوهش‌ها از همان ابتدا جهت رسیدن به یک هدف عملی مشخص صورت می‌پذیرد و امکان اجرای نتایج حاصله در سازمان یا بندر را از طریق اخذ مصوبه هیات محترم عامل سازمان یا ابلاغیه معاونت‌های ستادی دارد و به طور مستقیم باعث افزایش کارایی و سطح خدمات و یا بهبود روش‌ها می‌گردد.​

 

ادامه مطلب

علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×