معرفی شرکت جدید

تکمیل فرم و درج مشخصات شرکت رایگان است
  • مشخصات مدیرعامل/ریاست

  • در صورت تمایل تصویر پرسنلی مدیرعامل را ضمیمه فرمایید
  • ارتباط با مجموعه

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, psd, png, tif, zip, rar.
  • به منظور هماهنگی های آتی خواهشمندیم شماره تماسی ضروری از تکمیل کننده فرم یا فرد مرتبط ارائه دهید
علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×