ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
مناقصه عمومی يک مرحله ای راهبری نگهداری تعمير تجهيزات مقابله با آلودگی نفتی و اجرای عمليات مقابله با آلودگی و پاکسازی در دریا و ساحل اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستانآلودگی دریا1396/08/011396/07/22
فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی شرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/22
فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری شرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/22
فراخوان اجاره یک فروند شناور ASD شرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/22
استخراج خطوط بدنه و نقشه های مربوط به ناجی 2 اداره کل بنادر و دریانوردیسایر1396/07/241396/07/17
تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کششرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیشاجاره1396/07/20 1396/07/15
تعمیرات اساسی اسکله ۲۰ و بازسازی و اصلاح نشیمن گاه فندر و ملحقات اسکله های ۱۶ تا ۱۹ و کانال آب های سطحی مجاور اسکله های بندر شهیدرجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانتعمیرات10 روز پس از درج آگهی 1396/07/05
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S در محل 3 دستگاه حفاری دریایی شرکت ملی حفاری ایرانسایر14روز پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/04
فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی شرکت نفت فلات قاره ایرانتجهیزاتیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/04
فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتش خوار از نوع سیستم ASD - نوبت دومشرکت پایانه های نفتی ایراناجاره14روز پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/03
فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتش خوار از نوع سیستم ASD شرکت پایانه های نفتی ایراناجاره14روز پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/02
فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری- نوبت دوم شرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/02
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کمشرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/01
فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربریشرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/01
مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران شرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات14روز پس از درج آگهی نوبت سوم1396/07/01
فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتش خوار از نوع سیستم ASD شرکت پایانه های نفتی ایراناجاره14روز پس از درج آگهی نوبت دوم1396/07/01
فراخوان تهیه نقشه وضع موجود از بیلت سازمان بهزیستی کشورسایرده روز پس از درج آخرین آگهی1396/06/29
مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه شناور یدک کششرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از درج آگهی مرحله دوم1396/06/28
دریافت و جمع آوری، انتقال مواد زائد نفتی و شيميايي شناورها بر اساس شامل ضمائم I و II کنوانسیون MARPOL اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرسایر1396/07/011396/06/27
مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیر آبی سه فروند رمپ چند منظورهسازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانتعمیرات1396/06/291396/06/15
مناقصه شناورسازی مغروغه های رودخانه های کارونسازمان بنادر و دریانوردی، مدیریت بنادر و دریانوردی خرمشهرسایر1396/07/221396/06/15
مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس به همراه تجهیزات جانبیسازمان بنادر و دریانوردی، مدیریت بنادر و دریانوردی آبادانتجهیزات1396/06/121396/06/02
خريد موقعيت ماهواره ای شناورها SAT-AIS و ارزيابی ريسک در آبراه های تحت حاکميت و صلاحيتسازمان بنادر و دریانوردیتجهیزات1396/06/081396/06/01
خريد سرويس های ICT مرتبط با سامانه جامع مناطق بندریسازمان بنادر و دریانوردیتجهیزات1396/06/081396/06/01
مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریایی صادرات مواد پلیمری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسحمل و نقل1396/06/141396/06/01
تهیه، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت جهت شناور ناجی 2اداره کل بنادر و دریانوردیسایر 1396/06/061396/05/31
فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان و محدوده خط ساحلی- نوبت دومسازمان بنادر و دریانوردیلایروبی1396/06/091396/05/31
استعلام کمپرسور دریایی Hatlapa دو دستگاه اداره کل بنادر و دریانوردی بندر نوشهرتجهیزات1396/06/011396/05/30
تعمیرات اساسی و زیر آبی شناورهای اداره خدمات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایرانشرکت پایانه های نفتیتعمیرات14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/29
فراخوان انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی بندر امیرآباد- نوبت دومسازمان بنادر و دریانوردی
منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
تعمیرات1396/06/061396/05/29
مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنینیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانسایر96/06/011396/05/28
مناقصه قطعات موتور paxman مدل yjcm 12نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتجهیزات96/06/011396/05/28
مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتجهیزات96/06/011396/05/28
مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی وزارت جهاد کشاورزیحمل و نقل96/06/011396/05/26
راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات- نوبت دوم اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرتعمیرات96/05/291396/05/24
تجدید مناقصه ساخت، حمل، آموزش و تحویل یک فروند شناور تجسس و نجات دریایی مادر آریا بنادر ایرانیانساخت شناور96/06/081396/05/23
راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرتعمیرات96/05/291396/05/23
اجاره یک فروند شناور ASDشرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از درج آگهی مرحله دوم1396/05/22
تجدید مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A ۱۴ و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیششرکت سرمایه گذاری و توسعه کیشسایر1396/05/291396/05/23
فراخوان احداث تاسیسات نمک زدایی آب دریا، ذخیره و انتقال آب در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسایر30 روز پس از درج آگهی1396/05/22
تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر از نوع تندرو utility crew boat جهت جابجایی کارکنان دستگاههای دریایی - نوبت دومشرکت ملی حفاری ایران اجاره شناور96/05/291396/05/21
تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر از نوع تندرو utility crew boat جهت جابجایی کارکنان دستگاههای دریایی شرکت ملی حفاری ایران اجاره شناور96/05/291396/05/18
اجرای موج شكن ، دايك ساحلی و لايروبی بندر چمخالهاداره كل بنادر و دريانوردی استان گيلانسایر96/06/051396/05/18
فرايند انتخاب مشاور مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث برج کنترل ترافيک و ساختمان مرجع دريايیاداره کل بنادر و دريانوردی استان سيستان و بلوچستانسایر96/05/191396/05/18
خريد، حمل، تحويل ونصب ۱۴ عدد پايه چراغ های دريايی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشوراداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائیسایر96/05/291396/05/18
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و قطعات جهت تعمیرات اساسی سیستم کنترل ترافیک دریاییاداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/18
خدمات آزمایش تولید چاه ها، تأمین بارج پشتیبانی،چاه آزمایی، خدمات H2S، SLICK Line، نوبت دوم شرکت نفت فلات قاره ایران سایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/18
فراخوان خدمات کارشناسی و کنترل مهندسی - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردی سایر96/05/241396/05/18
فراخوان خدمات کارشناسی و کنترل مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی سایر96/05/241396/05/17
مناقصه تهيه و تامين تجهيزات رايانه ای(سخت افزار و شبکه) و حمل تا بندرشهيد رجايی اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائیسایر96/06/071396/05/17
مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی V.t.S به مدت یک سال اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر96/05/251396/05/16
تأمین یک دستگاه بارج دریایی جرثقیل دار بندر صادراتی ماهشهر- نوبت دوم شرکت پالایش نفت آبادانسایر15روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/15
خريد خدمات نگهداری، تعميرات و تأمين تجهيزات كابلهای دريايی مناقصه ۴۵/۹۶ شرکت ارتباطات زيرساختخرید1396/05/221396/05/11
مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و خدمات پشتیبانی وابسته - نوبت دوم شرکت نفت و گاز پارساجاره 3 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/11
اجرای خط لوله دریایی ۳۲ اینچ طرح توسعه میذان گازی کیش به صورت EPCF شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفتسایر5 روز پس از آگهی نوبت دوم1396/05/10
اطلاعیه ارزیابی کیفی مناقصه عمومی راهبری و تعمیرات شناور سازمان بنادر و دریانوردیسایر--1396/05/10
استعلام لاینر موتور 620duetz tbd سازمان بنادر و دریانوردیسایر1396/05/141396/05/09
فراخوان قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام شرکت پایانه های نفتی ایرانسایر14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/09
مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و خدمات پشتیبانی وابسته شرکت نفت و گاز پارساجاره 3 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/05/09
فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع سیستم ASD نوبت سوم شرکت پایانه های نفتی ایراناجاره شناور14روز پس از انتشار آگهی نوبت سوم1396/05/01
استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار
smoke signal سه عدد
part shot دو عدد
hand flare سه عدد
اداره کل بنادر و دریانوردی بندر نوشهرسایر96/05/041396/05/01
استعلام لایفت رافت 8 نفره اداره کل بنادر و دریانوردی بندر نوشهرسایر96/05/041396/05/01
فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی- نوبت سوم شرکت پایانه های نفتی ایراناجاره شناور14 روز پس از آگهی نوبت سوم1396/05/01
فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل دار خودبالابر سه/ چهار پایه شرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/29
تجدید مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی- نوبت دوماداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/311396/04/28
تجدید مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهیاداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/311396/04/27
مناقصه اجاره یک فروند شناور شرکت خیبراجاره--1396/04/26
مناقصه اجاره دو دستگاه شناور یدک کش واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحلاجاره96/04/311396/04/22
مناقصه انجام عملیات لایروبی بندر پرک مؤسسه عمران ساحللایروبییک هفته پس از انتشار آگهی1396/04/21
پروژه تعميرات دوره ای قايق بهمن ۳شرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات96/04/231396/04/14
پروژه تعميرات دوره ای قايق آتناشرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات96/04/231396/04/14
فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع سیستم ASDشرکت پایانه های نفتی ایراناجاره شناور14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/12
فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتیشرکت پایانه های نفتی ایراناجاره شناور14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/12
مناقصه تهیه، ساخت و نصب اسکله های شناوراداره شیلات استان گیلانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/12
مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی- نوبت دوماداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/171396/04/10
فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم- نوبت دومشرکت نفت فلات قاره ایراناجارهیک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/08
مناقصه عمومی راهبری و تعمیر و نگهداشت شناورهای کاسپین- نوبت دومشرکت نفت خزرسایردو روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/07
اجاره يك فروند شناور تندرو مسافربريشرکت نفت فلات قاره ایراناجاره1396/04/111396/03/29
فراخوان مناقصه تامین یک دستگاه بارج دریایی جرثقیل دارشرکت پالایش نفت آبادانسایر15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/03/27
فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی- نوبت دومشرکت نفت فلات قاره ایراناجاره10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/03/24
مناقصه پایپینگ، استیل ورک (تعویض ورق، جوشکاری و مونتاژ)، الکتریکال، اجرای دکوراسیون شناورها، تاچ آپ، تعمیر و نگهداری و ... صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزسایر15 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول1396/03/23
تخليه و بارگيری به ميزان ۱۵۰ هزار تن شکر خامشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4تخلیه و بارگیری96/03/241396/03/20
استعلام 2 عدد لگن قایق موتوری 27 فوت-فرمانی لگنی-با اسکلت کشی چوبیهلال احمرخرید96/03/241396/03/17
خرید هوزهای گوی شناور SBM شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/03/16
مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امام خمینی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارستعمیرات96/03/251396/03/09
مناقصه تامین 2 فروند شناور تدارکاتی شرکت بین المللی توسعه پترو ایرانتأمین شناوریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/03/09
ارزیابی کیفی تعمیرات سکوهای نفتی و کشتی های پهن پیکر
شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمزتعمیرات---1396/03/09
مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندرانسایر96/03/221396/03/08
اجاره یک فروند شناور ASD
شرکت نفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/02/11
رنگ‌آميزي سكوهاي نفتي پارس جنوبي به شماره 35-95-942
نفت و گاز پارس تعمیرات5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/30
تعمير و نگهداري سكوهاي دريايي ميدان گازي پارس جنوبي به شماره 35-95-941
نفت و گاز پارس تعمیرات5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/29
خرید 7 قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری گوی شناور خارگ-نوبت دوم
شرکت پایانه های نفتی ایرانتجهیزات14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/27
تهیه و تأمین اسکله های شناور به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید-نوبت دوم
سازمان شیلات ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/27
آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه لوله گذاری و احداث مخزن سوخت- نوبت دوم
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیلوله گذاری1396/01/301396/01/26
تهیه و تأمین اسکله های شناور به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید
سازمان شیلات ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/26
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
شرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناور1396/01/301396/01/23
آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه لوله گذاری و احداث مخزن سوخت
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیلوله گذاری1396/01/301396/01/21
ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 2 فروند لایروب هاپرساکشن
سازمان بنادر و دریانوردیساخت شناور1396/01/301396/01/21
اولین تمدید دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایرانسایر1396/06/311396/01/21
فراخوان مناقصه احداث فاز ساحل سازی بلوار ساحلی امام خمینی
شهرداری خرمشهرسایر1396/01/271396/01/20
خريد ٬ تحويل و نصب وراه اندازی سه دستگاه ديزل ژنراتوردريايی لايروب ارس
اداره کل بنادر و کشتيرانی استان مازندرانتعمیرات1396/01/301396/01/20
تعميرات اساسی منجر به pm اسکله های جنوبی وشرقی ودلفين بندر نوشهر
اداره کل بنادر و کشتيرانی استان مازندرانتعمیرات1396/01/301396/01/20
ارزيابی كيفی راهبری ، نگهداری ، تعميرات علائم كمك ناوبری با كليه متعلقات و شناورهای مربوطه
اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر سایر1396/01/281396/01/20
مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر1396/01/281396/01/19
فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی
شرکت نفت فلات قاره ایران اجاره1396/01/301396/01/19
آگهی فراخوان عمومی تهیه تعدادی شناور
شرکت سرمایه گذاری جهاد نصرساخت شناور1395/12/221395/12/07
مناقصه خرید موتور مدل MTU M90 و قطعات شناور ناجی 14
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلانتجهیزات1395/12/141395/12/04
مناقصه راهبری, تعمیر و نگهداری یک فروند شناور جستجو و نجات دریایی ناجی
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآبادسایر1395/12/111395/12/04
راهبری، تعمير و نگهداری يک فروند شناور جستجو و نجات دريايی ناجی يک
منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآبادسایر1395/12/111395/12/03
خدمات مشاوره و نظارت فنی بر تأمین، بازسازی، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دریایی، بندری، مخابراتی و الکترونیکی و زیرساخت های ارتباطی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستانسایر1395/12/091395/11/30
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و قطعات جهت تعمیرات اساسی سیستم کنترل ترافیک دریایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانتجهیزات1395/12/071395/11/30
عملیات لایروبی حوضچه و استحصال نواحی پسکرانه در مجتمع بندری کاسپین
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلیلایروبی1395/12/051395/11/26
مناقصه در خصوص اجاره کشتی جهت حمل خوراک میعانات گازی شرکت پالایش نفت لاوان
شرکت پالایش نفت لاواناجاره کشتی5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/11/26
مناقصه تکمیل موج شکن بازارچه ماهی و میگو- نوبت دوم
شهرداری عسلویهموج شکن95/11/261395/11/23
اجرای عملیات لایروبی اسکله شماره 4 و سکوهای بند گیر واقع در بندرصادراتی ماهشهر
شرکت پالایش نفت آبادانلایروبی15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/11/20
مناقصه لایروبی حوضچه بندر چند منظوره هرمز
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانلایروبییک هفته پس از انتشار آگهی 1395/11/20
خريد و حمل دو فروند اسکله فلزی شناور و ... انجام عمليات شمع کوبی ضلع شرقی حوضچه خدمات بندر شهيد رجایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/11/301395/11/19
ارزیابی کیفی جهت سرویس و بازرسی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی و صدور گواهینامه معتبر- نوبت دوم
شرکت نفت فلات قارهسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/11/19
اصلاحیه مناقصه احداث سازه های هدایت سیلاب شمال
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/11/211395/11/18
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ارائه خدمات مشاور PM تجهیزات و نظارت بر تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی، دریایی و مخابراتی بنادر آبادان
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادانتجهیزات95/11/231395/11/17
ارزیابی کیفی جهت سرویس و بازرسی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی و صدور گواهینامه معتبر
شرکت نفت فلات قارهسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/11/17

تخليه و بارگيری محمولات علوفه ای از طريق بندر امام خمينی (ره)
شرکت پشتيبانی امور دام کشو رتخلیه و بارگیری95/11/201395/11/16
مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، تحویل و آموزش یک دستگاه IAS ساحلی
سازمان بنادر و دریانوردی
سایر95/11/231395/11/16
مناقصه احداث سازه های هدایت سیلاب شمالاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر7 روز پس از انتشار آگهی1395/11/13
مناقصه چارتر یک فروند شناور لندینگ کرافت استانداری هرمزگانسایر95/11/191395/11/13
مناقصه تامین تجهیزات و قطعات یدکی، نصب و راه اندازی، طراحی و آموزش ... اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/11/231395/11/13
مناقصه خرید موتور DEUTZ و گیربکس ZF و ...اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلانسایر95/11/201395/11/12
مناقصه خرید 280 طاقه تور ماهیگیری در ابعاد مختلف صنایع زرهی شهید کلاهدوزسایر10 روز پس از انتشار آگهی1395/11/12
مناقصه قرارداد ارایه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات ماشین آلات و ...اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستانسایر95/11/261395/11/07
استعلام قایق موتوری چهار زمانه شرکت سهامی آب منطقه ای تهرانسایر95/11/101395/11/03
مناقصه اجاره یک فروند شناور مسافربری استانداری هرمزگاناجاره شناور95/11/111395/11/02
استعلام محصولات الکترونیکی، استعلام ابزارآلات اندازه گیری، استعلام مدولاتور رادار و...سازمان بنادر و دریانوردیسایر95/11/041395/10/29
تجدید مجدد مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارکشرکت پایانه های نفتی ایرانسایر14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/27
مناقصه انجام عملیات پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی 14Aشرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های آزاد کیشسایر95/11/051395/10/27
مناقصه خارج سازی مغروقه های نوید و هدایت - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرسایر95/11/031395/10/27
ارزیابی کیفی پروژه بازرسی داخلی (توپکرانی هوشمند) خطوط لوله دریایی نفت و گاز مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایرانشرکت نفت فلات قاره ایرانسایر95/11/031395/10/26
بارگيري، حمل و تخليه 400000 تن گوگرد گرانول از انبار روباز ذخيره سازي گوگرد به كشتي هاي مستقر در اسكله پارس و 240000 تن از پالايشگاههاي پنجم و ششم به انبار روبازمجتمع گاز پارس جنوبیسایر95/11/031395/10/26
مناقصه خارج سازی مغروقه های نوید و هدایت سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرسایر95/11/031395/10/26
اجاره شناور خدماتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارساجاره شناور95/11/061395/10/22
مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی موتورهای اصلی شناورهای ناجی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/11/021395/10/20
مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری - تجدید مناقصه شرکت نفت و گاز پارسسایر3 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/20
مناقصه تامین خدمات بازرسی رشته های حفاریشرکت بین المللی حفاریسایر48 ساعت بعد از درج آگهی نوبت دوم1395/10/19
ارزیابی کیفی خدمات جمع آوری زباله توسط شناور خدماتی شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسسایر--1395/10/18
مناقصه توسعه اسکله های نفتی مجتمع بندری شهید رجایی- نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردی سایر95/10/201395/10/15
فراخوان ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیر تجهیزات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/10/261395/10/15
فراخوان واگذاری تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله انتقال گوگرد- نوبت دوم شرکت پتروشیمی خارکسایرده روز بعد از انتشار آگهی1395/10/14
مناقصه توسعه اسکله های نفتی مجتمع بندری سازمان بنادر و دریانوردیسایر1395/10/201395/10/13
اجاره یک فروند شناور a.h.t.sشرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/13
اجاره یک فروند شناور یدک کششرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/13
فراخوان ارائه خدمات تخصصی غواصی آماده بکار شامل تأمین شناور DP، غواص، تجهیزات و عملیات غواصی، بازرسی زیر آب و تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/12
فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی - نوبت دومشرکت ملی حفاری ایرانسایر10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/12
فراخوان محدود خرید یک فروند شناور حمل مواد نفتیسازمان مدیریت بحران کشورخرید شناوردو هفته پس از انتشار آگهی 1395/10/08
فراخوان اجاره شناورهای تدارکاتیشرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/10/06
مناقصه خرید و حمل لوازم و تجهیزات مبارزه با آلودگی آب دریااداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر1395/10/151395/10/05
ارزیابی کیفی طراحی , ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی - نوبت دومسازمان بنادر و دریانوردیساخت شناور1395/10/121395/10/06
ارزیابی کیفی طراحی , ساخت و تحویل 10 فروند شناور آلومینیومی سازمان بنادر و دریانوردیساخت شناور1395/10/121395/10/04
مناقصه ساخت ، حمل ، آموزش و تحویل سه فروند بالگرد تجسس و نجات دریایی مربوط به بندر شهید بهشتی چابهار شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان چابهارسایر1395/10/141395/09/30
مناقصه ساخت ، حمل ، آموزش و تحویل یک فروند شناور تجسس و نجات دریایی مادر مربوط به بندر شهید بهشتی چابهار شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان چابهارساخت شناور1395/10/141395/09/30
مناقصه ساخت ، حمل ، آموزش و تحویل دو فروند شناور کنترل و بازرسی شناورها مربوط به بندر شهید بهشتی چابهار شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان چابهارساخت شناور1395/10/141395/09/30
مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان- نوبت دوم مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشورتعمیراتده روز پس از انتشار آگهی 1395/09/30
طراحی، ساخت، حمل، نصب، تحويل و راه اندازی ۸۵ فروند بويه پلي اتيلن، ۷۷ دستگاه چراغ دريايی اضافی و ...سازمان بنادر و دريانوردیخرید تجهیزات1395/10/071395/09/29
مناقصه تامین شناورهای مورد نیازشرکت مروارید پارسیان کیشتأمین شناور1395/10/091395/09/29
مناقصه عملیات اجرایی پایپینگ و مکانیکال سکوهای دریایی، عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق سکوهای دریاییشرکت تکنو انرژی سپهر کیشسایر1395/09/20
مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جتاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانخرید تجهیزات1395/09/281395/09/17
مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری - نوبت دوم شرکت نفت و گاز پارسسایر3 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/09/17
لایروبی پای اسکله های شماره ۲ و ۳ بندر شهید باهنر- نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردی شهید باهنرلایروبی95/10/041395/09/17
مناقصه یک مرحله ای انجام تعمیرات زیرآبی شناور یدک کش اداره کل بنادر و دريانوردی استان سيستان و بلوچستانتعمیرات95/10/041395/09/14
مناقصه اجرای فاز دوم موج شکن جنوبی اسکله و ....شهرداری عسلویهموج شکن95/09/201395/09/13
مناقصه خرید چهار سری قطعات جهت تعمیرات موتورفرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیخرید تجهیزات95/09/171395/09/13
مناقصه خرید یک دستگاه کمپرسورفرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیخرید تجهیزات95/09/171395/09/13
مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارگ ، عسلویه و بندر ماهشهرشرکت پایانه های نفتی ایرانسایر95/09/171395/09/03
مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 200هزار تن انواع کود شیمیایی فله از محموله کشتی های وارده به بندر امام خمینیشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستانتخلیه و بارگیری95/09/151395/09/03
تجدید مناقصه اجاره یک فروند شناور مسافربری استانداری هرمزگاناجاره شناور95/09/091395/09/02
مناقصه انجام عملیات خارج سازی مغروقه ها اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر95/09/231395/09/02
آگهی شناسایی سرمایه گذار به منظور پروژه احداث مخازن نفتی ارتقا اسکله های شماره 2 و دلفینی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانسایر20 روز پس از انتشار آگهی 1395/09/01
مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشورتعمیراتده روز پس از انتشار آگهی 1395/09/01
تامین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه های حفاری در بنادر و جزایر شرکت ملی حفاری ایرانسایر95/09/071395/08/25
مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی دکل های مهاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانسایر95/09/011395/08/22
فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی- نوبت دوم شرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناورده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/08/23
فراخوان اجاره یکدستگاه دکل حفاری دریایی - نوبت دوم شرکت نفت فلات قاره ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/08/11
مناقصه احداث فاز راه اندازی بندر پارسیان به روش BOT و EPCF - نوبت دوم شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیانسایر1395/08/171395/08/10
عملیات راهبری و مدیریت دکل الوندشرکت نفت فلات قاره ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/08/10
فراخوان ارائه خدمات تخصصی غواصی آماده بکار- نوبت دومشرکت نفت فلات قاره ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/08/10
فراخوان اجاره یکدستگاه دکل حفاری دریایی شرکت نفت فلات قاره ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/08/09
مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی و تأمین قطعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانتعمیرات1395/08/171395/08/09
مناقصه پایپینگ، استیل ورک، الکتریکال، اجرای دکوراسیون شناورها، سند بلاست، رنگ آمیزی شناورها و ... - نوبت دومشرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزشناسایی پیمانکارده روز کاری پس از درج آگهی نوبت اول1395/08/08
مناقصه احداث فاز راه اندازی بندر پارسیان به روش BOT و EPCF شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیانسایر1395/08/171395/08/06
مناقصه سند پلاست و رنگ آمیزی اسکله شرکت آسیای آرامسایر1395/08/04
مناقصه اجاره سه فروند شناور تدارکاتی شرکت نفت و گاز پارساجاره شناور1395/08/171395/07/26
مناقصه اجاره سه فروند شناور مسافربری تندرو شرکت نفت و گاز پارساجاره شناور1395/08/171395/07/26
مناقصه سرويس و انجام تعميرات اساسی و زيرآبی و جاری و تامين قطعات يدکی و خدمات فنی مورد نياز شناورها اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائیتعمیرات1395/08/081395/07/17
فراخوان انتخاب پیمانکار به منظور انجام تعمیرات اساسی بر روی اسکله آذرپادشرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/07/12
مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری مقدار 200 هزار تن کالای فله وارداتی به بندر چابهارشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11تخلیه و بارگیریسه روز پس از انتشار آگهی1395/07/10
مناقصه اجاره یک فروند شناور مسافربریاستانداری هرمزگاناجاره شناور95/08/021395/07/07
Phases 15/16&17/18&19 Back Filling & Rock Dumpingشرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی1395/07/06
مناقصه سرمایه گذاری در انزلی در زمینه های احداث مجتمع گردشگری دریایی و مجتمع ساخت و تعمیرات کشتی و ...اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلانسرمایه گذاری95/07/301395/07/06
ارزیابی کیفی خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی در چاه ها (5 دکل)- نوبت دومشرکت نفت فلات قاره ایرانسایرده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/07/05
اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات گیت های ورودی بندر خرمشهراداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهرارزیابی کیفی95/07/051395/07/04
فراخوان اجرای طرح احداث تاسیسات دریایی بندرجاسکشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایرانسایر15روز بعد از آگهی نوبت دوم1395/06/31
بارگیری ، حمل و تخلیه سوخت مصرفی (گازوئیل) دستگاههای حفاری و سکوهای شناور واقع در حوزه عملیاتی جزیشرکت ملی حفاری ایرانبارگیری1395/07/251395/06/31
فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاریاداره بنادر و دریانوردی خرمشهرسرمایه گذاری1395/07/181395/06/31
مناقصه پروژه تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی، الکترونیکیاداره بنادر و دریانوردی شهید باهنرتعمیرات1395/07/101395/06/31
مناقصه تخلیه و بارگیری 300.000 تن محصولات علوفه ایشرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورتخلیه و بارگیری1395/07/041395/06/29
آگهی شرکت در مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات سرچاهی و درون چاهی و خدمات چاه پیمایی چاه های تولیدی سکوهای تولیدی میدان گازی پارس جنوبی- نوبت دومشرکت نفت و گاز پارستعمیرات3 روز بعد از آگهی نوبت دوم1395/06/29
فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات گیت های ورودی بندر خرمشهراداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهرارزیابی کیفی95/07/051395/06/29
آگهی شرکت در مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات سرچاهی و درون چاهی و خدمات چاه پیمایی چاه های تولیدی سکوهای تولیدی میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارستعمیرات3 روز بعد از آگهی نوبت دوم1395/06/27
مناقصه تعداد 100 ثوب لباس فراگسوت غواصی- نوبت دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیسایر1395/06/251395/06/25
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری فراورده های نفتیاداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندرانسایر1395/07/071395/06/24
بارگیری ، حمل و تخلیه سوخت مصرفی (گازوئیل) دستگاههای حفاری و سکوهای شناور واقع در حوزه عملیاتی جزیشرکت ملی حفاری ایرانسایر7 روز بعد از آگهی نوبت دوم1395/06/24
مناقصه تعداد 100 ثوب لباس فراگسوت غواصینیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیسایر1395/06/251395/06/23
مناقصه نگهداری ، تعمیرات و راهبری یدک کش فدک 120قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاسایر1395/06/251395/06/20
مناقصه نگهداری ، تعمیرات و راهبری اسپلیت بارج سلامقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاسایر1395/06/251395/06/20
مناقصه نگهداری ، تعمیرات و راهبری یدک کش اوریونقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاسایر1395/06/251395/06/20
تجدید مناقصه بازسازی و بهسازی پهلوگاه - نوبت دوم شرکت پایانه های نفتی ایرانسایر14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/17
تحليل، طراحی، پياده سازی، آموزش و عملياتی سازی سامانه شناسايی و رديابی کشتی ها از راه دور (LRIT) - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردیسایر1395/07/261395/09/17
مناقصه سوخت مصرفی شرکت پترو گوهر فراساحل کیشسایر1395/06/251395/06/15
فراخوان اجاره شناور های خدماتی، مسافربری و ... شرکت نفت فلات قارهاجاره یک هفته پس از آگهی نوبت دوم1395/06/15
خرید سه فروند قایق امداد و نجات- نوبت دوم شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید شناور14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/15
تجدید مناقصه بازسازی و بهسازی پهلوگاه شرکت پایانه های نفتی ایرانسایر14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/15
خرید ٢٢٣ قلم قطعه یدکی موتور دریایی yanmar- نوبت دوم شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/15
فراخوان عمومی پروژه ترمیم آبشکستگی های خطوط لوله زیر دریایی شرکت پایانه های نفتی ایرانسایر14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/09/15
مناقصه اجرای عمليات راهبری، تعمير و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافيک دريايی (V.T.S) به مدت ۳ (سه) سال سازمان بنادر و دریانوردی -
اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائی
سایر1395/07/261395/09/15
تحليل، طراحی، پياده سازی، آموزش و عملياتی سازی سامانه شناسايی و رديابی کشتی ها از راه دور (LRIT) سازمان بنادر و دریانوردیسایر1395/07/261395/09/15
فراخوان اجاره شناور های خدماتی، مسافربری و ... شرکت نفت فلات قارهاجاره یک هفته پس از آگهی نوبت دوم1395/09/14
خرید ٢٢٣ قلم قطعه یدکی موتور دریایی yanmar شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/13
تجدید مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه موتور و گیربکس سیستم رانش قایق ساریک سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانخرید، حمل و نصب1395/06/221395/06/13
خرید سه فروند قایق امداد و نجات شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید شناور14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/13
فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و ارتقاء زیرساخت های بندری سازمان بنادر و دریانوردیسایر1395/06/231395/06/09
فراخوان ارزیابی کیفی تأمین یک فروند شناور - نوبت دوم شرکت تولید و توسعهتأمین1395/06/231395/06/09
فراخوان ارزیابی کیفی تأمین یک فروند شناور شرکت تولید و توسعهتأمین1395/06/231395/06/07
مناقصه اجرای پوشش حفاظتی و ضد خوردگی پایه های اسکله دومنظوره- نوبت دومشرکت پالایش نفت لاوانسایریک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم1395/06/06
مناقصه ساخت ، حمل و تحویل یک فروند شناور لایروب هاپر ساکشن 4000 متر مکعبی - نوبت دومشرکت تانا انرژیساخت1395/06/141395/06/01
مناقصه ساخت ، حمل و تحویل یک فروند شناور لایروب هاپر ساکشن 4000 متر مکعبیشرکت تانا انرژیساخت1395/06/141395/05/30
مناقصه اجرای پوشش حفاظتی و ضد خوردگی پایه های اسکله دومنظورهشرکت پالایش نفت لاوانسایریک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم1395/05/27
اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصی سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهراجاره1395/05/311395/05/26
انجام طرح مطالعاتی با عنوان "تدوین سند راهبردی تعرفه گذاری خدمات بندری و دریایی بنادر تجاری کشور" سازمان بنادر و دریانوردیمشاوره1395/06/101395/05/26
تأمین خدمات، تجهیزات و خدمات در حوزه IT سازمان بنادر و دریانوردیتأمین1395/06/011395/05/25
آگهی ارزیابی تعمیرات اساسی اسکله بندر گناوه - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردیتعمیرات1395/05/311395/05/25
project management consultancy and advisory services for equipping and operating two terminals at shahid beheshti chabahar port India ports global private limitedسایر1395/06/051395/05/24
آگهی ارزیابی تعمیرات اساسی اسکله بندر گناوه سازمان بنادر و دریانوردیتعمیرات1395/05/311395/05/24
مناقصه واگذاری حمل گازوئیل شرکت آب و برق کیش حمل و نقل1395/06/091395/05/23
مناقصه ارائه خدمات یدک کشیمدیریت بنادر و دریانوردی آبادانیدک کشی1395/06/181395/05/21
مناقصه مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتی های وارده به بندر امام خمینی- نوبت دومشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4تخلیه و بارگیری1395/05/311395/05/20
مناقصه مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتی های وارده به بندر امام خمینیشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4تخلیه و بارگیری1395/05/311395/05/19
مناقصه پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور فاز 12 کنگان، 1 و 2 پایانه عسلویه و عملیات اجرایی آزمایشگاه شیمیایی بصورت یک مرحله ایشرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/06/021395/05/17
مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری- نوبت دومشرکت نفت سپاهانتأمین پنج روز پس از انتشار آگهی دوم1395/05/17
آگهی مناقصه واگذاری امور شناوریشرکت پتروگوهر فراساحل کیشتأمین 1395/05/241395/05/16
مناقصه خرید 9 قلم قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام - تجدید- نوبت دومشرکت پایانه های نفتی ایرانتأمین 1395/05/301395/05/16
مناقصه خرید 9 قلم قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام - تجدیدشرکت پایانه های نفتی ایرانتأمین 1395/05/301395/05/13
آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوخت- نوبت دومشرکت معتبر حفاری دریاییتأمین 48 ساعت بعد از آگهی مرحله دوم1395/05/12
مناقصه عمومی یک عدد 35TON CRANE TEST WATER WEIGHT BAG - نوبت دومشرکت نفت و گاز پارستأمینپنج روز پس از انتشار آگهی دوم1395/05/12
فراخوان انتخاب پیمانکار طرح و ساخت EPCشهرداری خرمشهرساخت95/05/201395/05/05
مناقصه عمومی یک عدد 35TON CRANE TEST WATER WEIGHT BAGشرکت نفت و گاز پارستأمینپنج روز پس از انتشار آگهی دوم1395/05/04
تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنمابرشرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارسخرید95/05/101395/05/04
فراخوان تامین یک فروند شناور مسافربری تندرو از نوع utility crew boat - نوبت دومشرکت ملی حفاری ایرانتأمین 95/05/131395/05/04
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 2 فروند شناور تجسس و نجات مادر مربوط به بندر شهید رجایی چابهار - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/05/04
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 6 دستگاه مکنده غلات 600 تنی مربوط به بندر شهید رجایی چابهار- نوبت سومسازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/05/04
اصلاحیه آگهی فراخوان احداث و تثبیت دایک برای استحصال پسکرانه های اسکله 1 تا 6اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان- بندر امام خمینیاحداث1395/05/121395/05/03
تجدید ارزیابی کیفی پروژه طراحی ، ساخت و نصب 32 عدد پیگ لانچر وریسور منطقه سیری -نوبت دومشرکت نفت فلات قارهسایر7 روز کاری بعد از آگهی مرحله دوم1395/05/03
اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه امکان سنجی کاربری اراضی 60 هکتاری اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستانسایر1395/05/121395/05/03
فراخوان تامین یک فروند شناور مسافربری تندرو از نوع utility crew boatشرکت ملی حفاری ایرانتأمین 95/05/131395/05/03
تجدید ارزیابی کیفی پروژه طراحی ، ساخت و نصب 32 عدد پیگ لانچر وریسور منطقه سیریشرکت نفت فلات قارهسایر7 روز کاری بعد از آگهی مرحله دوم1395/05/02
آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوختشرکت معتبر حفاری دریاییتأمین 48 ساعت بعد از آگهی مرحله دوم1395/05/02
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 2 فروند شناور تجسس و نجات مادر مربوط به بندر شهید رجایی چابهار - نوبت دوم سازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/05/02
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 6 دستگاه مکنده غلات 600 تنی مربوط به بندر شهید رجایی چابهار- نوبت دومسازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/05/02
تجدید مناقصه اجرای عملیات لایروبی اسکله های 5 و 6- نوبت دوم شرکت پالایش نفت آبادانلایروبی1395/04/31
مناقصه اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصیسازمان بنادر و دریانوردیاجاره1395/05/051395/04/30
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 6 دستگاه مکنده غلات 600 تنی مربوط به بندر شهید رجایی چابهارسازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/04/30
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 2 فروند شناور تجسس و نجات مادر مربوط به بندر شهید رجایی چابهارسازمان بنادر و دریانوردیساخت1395/05/101395/04/30
تجدید مناقصه اجرای عملیات لایروبی اسکله های 5 و 6 شرکت پالایش نفت آبادانلایروبی1395/04/28
فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه امکان سنجی کاربری اراضی 60 هکتاری اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستانسایر1395/05/031395/04/26
فراخوان احداث و تثبیت دایک برای استحصال پسکرانه های اسکله 1 تا 6اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان- بندر امام خمینیاحداث1395/05/031395/04/26
فراخوان پروژه تخلیه و بارگیری قطارهای روسی در بندر امیراباداداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآبادتخلیه و بارگیری1395/04/301395/04/23
مناقصه ساخت تعدادی مخازن آلومینیومی جهت نصب بر روی شناورسازمان صنایع دریایی، گروه شهید صفاییساخت5 روز پس از انتشار آگهی1395/04/20
مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنمابرشرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارسخرید95/04/261395/04/15
مناقصه نگهداری ، سرویس و انجام خدمات تجهیزات نصب شده بر سکوهای پارس شمالی شرکت نفت و گاز پارسنگهداری و سرویس3 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم1395/04/15
مناقصه واگذاری بخشی از پروژه تهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فولادی برج آبگیری از مخزن دریاچه سد چگین به روش PC شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمزتهیه، ساخت، حمل و نصب7 روز کاری پس از درج آگهی1395/04/15
تجدید مناقصه حمل دریایی 5%+-70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیحمل و نقل1395/04/231395/04/14
مناقصه خدمات عملیات دریایی همراه با اجاره شناور در بندر سیراف- نوبت دومشرکت پالایش گاز فجر جماجاره شناور14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/13
فراخوان عمومی مشارکت بازسازی ذخایر آبزیان حوزه خزر، مزر بزرگ کیاشهر ...اداره کل شیلات گیلاناجاره شناور5 روز پس از انتشار آگهی 1395/04/09
مناقصه خدمات عملیات دریایی همراه با اجاره شناور در بندر سیرافشرکت پالایش گاز فجر جماجاره شناور14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/09
مناقصه تعمير و يا تعويض قطعات ،صدور گواهينامه بين المللي قايقهاي نجات اضطراری- نوبت دومشرکت ملی حفاری ایرانتعمیر، تعویض، صدور گواهینامه7 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/08
فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناور- نوبت دومشرکت معتبر دولتیتأمین1395/04/231395/04/08
فراخوان ارزیابی کیفی تامین یک فروند شناورشرکت معتبر دولتیتأمین1395/04/231395/04/06
مناقصه تعمير و يا تعويض قطعات ،صدور گواهينامه بين المللي قايقهاي نجات اضطراریشرکت ملی حفاری ایرانتعمیر، تعویض، صدور گواهینامه7 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/06
فراخوان خرید دو دستگاه اسکیمر جهت جمع آوری آلودگی نفتی- نوبت دومشرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/05
مناقصه خرید یک دستگاه پله دسترسی اسکله به کشتی ...- نوبت دومشرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/02
فراخوان خرید دو دستگاه اسکیمر جهت جمع آوری آلودگی نفتیشرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/04/02
ارزیابی کیفی انجام مطالعات پایه و تفصیلی احداث تاسیسات دریایی، خشکی و سیستم آبگیر طرح پرورش ماهی در قفسمؤسسه جهاد نصرمطالعه8 و 9 تیر 951395/04/01
مناقصه خرید یک دستگاه پله دسترسی اسکله به کشتی ...شرکت پایانه های نفتی ایرانخرید14 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/03/31
مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه ارائه خدمات بسته بندی، حمل و نقل کانتینری و امور کشتیرانی و ...شرکت پتروشیمی مهرتعمیرات1395/04/101395/03/31
انجام عملیات گریت بلاست و رنگ آمیزی، تعویض پلیت شناور و ...صنایع دریایی شهید درویشیتعمیرات1395/04/081395/03/30
خرید تعداد 842 عدد شیرآلات تأسیساتی شناورصنایع دریایی شهید درویشیتهیه و تأمین 1395/04/081395/03/30
تهیه و تأمین آویزه های آستری و متعلقات آن همراه با خدمات نصب و رانش-نوبت دومشرکت ملی نفت خزرتهیه و تأمین 5 روز کاری بعد از آگهی نوبت دوم1395/03/25
خرید کابل های پس تنیدگی (استرند) و متعلقات یاد شده و همچنین اجرای عملیات کشش آن جهت پروژه طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی-نوبت دوم مؤسسه مکینخرید1395/04/031395/03/29
شناسایی پیمانکار برای انجام عملیات اجرایی تعمیرات کشتی شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمزتعمیرات1395/04/311395/03/27
اجاره یک فروند شناور خدماتی- نوبت دومنفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی مرحله دوم1395/03/29
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی- نوبت دومنفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی مرحله دوم1395/03/27
اجاره یک فروند شناور تدارکاتینفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی مرحله دوم1395/03/26
خرید کابل های پس تنیدگی (استرند) و متعلقات یاد شده و همچنین اجرای عملیات کشش آن جهت پروژه طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجاییمؤسسه مکینخرید1395/04/031395/03/26
فراخوان ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه کانتینری شماره یک بندر شهید رجاییسازمان بنادر و دریانوردیاجاره 1395/04/301395/03/25
تهیه و تأمین آویزه های آستری و متعلقات آن همراه با خدمات نصب و رانششرکت ملی نفت خزرتهیه و تأمین 5 روز کاری بعد از آگهی نوبت دوم1395/03/25
اجاره یک فروند شناور تدارکاتیشرکت نفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از انتشار آگهی مرحله دوم1395/03/26
فراخوان ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه کانتینری بندر امام خمینی (ره) اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستاناجاره 1395/04/141395/03/22
ساخت و نصب هندریلقرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مرسسه عمران ساحلساخت و نصبپنج روز پس نوبت دوم1395/03/22
مناقصه تأمین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBMشرکت نفت فلات قارهتأمین، نصب و تعمیر10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم95/03/19
مناقصه تأمین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBMشرکت نفت فلات قارهتأمین، نصب و تعمیر10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم95/03/18
مناقصه احداث فاز سوم- طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجاییسازمان بنادر و دریانوردیسایرهفت روز پس از انتشار آگهی1395/03/16
فراخوان اجاره یک مجموعه شناوری شامل یک فروند بارج مسکونی پایه دار -نوبت سومنفت و گاز پارساجارههفت روز پس از انتشار آگهی سوم1395/03/16
فراخوان اجاره یک مجموعه شناوری شامل یک فروند بارج مسکونی پایه دار -نوبت دومنفت و گاز پارساجارههفت روز پس از انتشار آگهی سوم1395/03/13
مناقصه حمل دریایی 5%+-70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله- نوبت دومشرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیحمل و نقل1395/03/241395/03/13
تجدید مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقاتاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگاننگهداری و تعمیرات1395/03/221395/03/12
مناقصه تعداد 20 عدد لاینر واحد شناور- نوبت دومنیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانخرید1395/03/171395/03/12
مناقصه خرید رنگهای دریایی واحدهای شناور- نوبت دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانخرید1395/03/171395/03/12
مناقصه حمل دریایی 5%+-70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیحمل و نقل1395/03/241395/03/12
اجرای سامانه پایش شناورهای ماهیگیری آبهای دور کشور-نوبت دومسازمان شیلات ایرانسایر1395/03/221395/03/12
اجرای سامانه پایش شناورهای ماهیگیری آبهای دور کشور-نوبت اول سازمان شیلات ایرانسایر1395/03/221395/03/11
اجاره یک مجموعه شناوری شامل یک فروند بارج مسکونی پایه دارنفت و گاز پارساجارههفت روز پس از آگهی نوبت دوم1395/03/11
مناقصه خرید رنگهای دریایی واحدهای شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانخرید1395/03/171395/03/10
مناقصه تعداد 20 عدد لاینر واحد شناورنیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانخرید1395/03/171395/03/10
شناسایی در خصوص اجاره کشتی جهت حمل خوراک میعانات گازی - نوبت دومشرکت پالایش نفت لاواناجاره شناور1395/03/161395/03/08
اجرای عملیات لایروبی اسکله های پنج و شش ...- نوبت دومشرکت پالایش نفت آبادانلایروبی1395/03/08
تمدید مناقصه واگذاری عملیات طراحی , خرید , اجرا , نصب و... شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزطراحی، خرید و اجرا1395/03/131395/03/08
لایروبی بندر بنودمؤسسه عمران ساحللایروبی1395/03/121395/03/05
ساخت، نصب و حمل پل شناورمؤسسه عمران ساحلساخت و نصب1395/03/121395/03/05
شناسایی در خصوص اجاره کشتی جهت حمل خوراک میعانات گازی شرکت پالایش نفت لاواناجاره شناوریک هفته پس از آگهی نوبت دوم1395/03/01
مناقصه واگذاری عملیات طراحی , خرید , اجرا , نصب و... شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزطراحی، خرید و اجرا1395/03/061395/03/01
احداث موج شکن های بندر - نوبت دوماداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستاناحداث موج شکن1395/03/061395/03/01
اجرای عملیات relnstatementقرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مرسسه عمران ساحل1395/03/071395/02/27
احداث موج شکن های بندر اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستاناحداث موج شکن5 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/02/27
واگذاری بخشی از پروژه تهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فولادیشرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزساخت، نصب و حمل1395/03/041395/02/27
فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی بندر امیرآبادسازمان بنادر و دریانوردی- بندر امیرآبادنظارت1395/03/011395/02/23
بازسازی وبهسازی پهلوگاه شماره ٩ و ١٠ ( از مح.ر٨٦ الی ١٢١) اسکله شرقی جزیره خارگ شامل تعمیرات استراکچر، تاسیسات وبلاست و رنگ آمیزی- نوبت دوم شرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/03/051395/02/22
انتخاب پیمانکار c به منظور انجام تعمیرات اساسی برروی اسکله آذرپاد ( غربی) در جزیره خارگ - نوبت دومشرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/03/051395/02/022
تمدید مناقصه حمل دریایی قطعات خودروایران خودرو خراسانحمل و نقل1395/02/281395/02/21
بازسازی وبهسازی پهلوگاه شماره ٩ و ١٠ ( از مح.ر٨٦ الی ١٢١) اسکله شرقی جزیره خارگ شامل تعمیرات استراکچر، تاسیسات وبلاست و رنگ آمیزی شرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/05/201395/02/20
انتخاب پیمانکار c به منظور انجام تعمیرات اساسی برروی اسکله آذرپاد ( غربی) در جزیره خارگ مناقصه شرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/05/201395/02/20
طراحی ، اجرا، تامین تجهیزات و نگهداری پروژه فیبر نوری دریایی-نوبت دوممخابرات استان هرمزگانسایر1395/03/011395/02/20
طراحی ، اجرا، تامین تجهیزات و نگهداری پروژه فیبر نوری دریاییمخابرات استان هرمزگانسایر1395/03/011395/02/18
تجدید ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقات و شناورهای مربوطهسازمان بنادر و دریانوردینگهداری و تعمیرات1395/02/201395/02/15
اصلاحیه آگهی مناقصه تخلیه و بارگیریشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ششتخلیه و بارگیری1395/02/261395/02/14
راهبری، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقات و شناورهای مربوطه سازمان بنادر و دریانوردینگهداری و تعمیرات1395/02/201395/02/14
حمل دریایی قطعات خودروایران خودرو خراسانحمل و نقل1395/02/211395/02/14
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی-نوبت دومشرکت نفت فلات قارهاجاره شناور1395/02/201395/02/13
اجاره یک فروند شناور خدماتی- نوبت دومنفت فلات قارهاجاره شناور1395/02/201395/02/12
اجاره یک فروند شناور خدماتینفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از آگاهی مرحله دوم1395/02/11
اجاره یک فروند شناور تدارکاتینفت فلات قارهاجاره شناوریک هفته پس از آگاهی مرحله دوم1395/02/11
تهیه کالا و خدماتاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانتهیه کالا1395/02/191395/02/11
راهبری، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبریاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگاننگهداری و تعمیرات1395/02/191395/02/11
اصلاحیه آگهی مناقصه تخلیه و بارگیری - نوبت دومشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ششتخلیه و بارگیری1395/02/261395/02/09
اصلاحیه آگهی مناقصه تخلیه و بارگیری - نوبت اولشرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ششتخلیه و بارگیری1395/02/261395/02/08
فراخوان ترک تشریفات حمل دریایی ۲۰ هزا تن متریک کود شیمیایی اوره خریداری شده از مجتمع پتروشیمیشرکت خدمات حمایتی کشاورزیتخلیه و بارگیری1395/02/081395/02/08
فراخوان ارائه ایده ها و طرح های اولیه قایق ها و شناورهای تفریحی سازمان بنادر و دریانوردیسایر1395/02/08
انجام عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای کیسه ای از کشتی های حامل

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ششتخلیه و بارگیری1395/02/261395/02/07
احداث اسکله شناور برای پهلوگیری شناورهای آلومینیومیاداره کل بندر و دریانوردی استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)ساخت1395/02/261395/02/05
لایروبی بندر صیادی انزلیاداره کل شیلات استان گیلانلایروبی1395/02/251395/02/06
بازسازی، توسعه ، تجهیز و راهبری ترمینال کانتینری بندر امام خمینی (ره)

اداره کل بندر و دریانوردی امام خمینیساخت، خرید شناور1395/02/141395/02/05
مناقصه ساخت و خرید 85 دستگاه بویه پلی اتیلن، 77 دستگاه چراغ دریایی و ...سازمان بنادر و دریانوردیخرید تجهیزات1395/02/18
شناسایی پیمانکار در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی محموله ها و کالاهای عملیاتیشرکت پالایش نفت لاوانحمل و نقل1395/02/07
شناسایی و ارزیابی مشاور جهت احداث سوپر پورت قشم
گلف اجنسی ایرانمشاوره1395/02/05
اجاره يك فروند شناور تعميراتيشرکت نفت فلات قاره ایراناجاره شناور1395/01/25
بازسازی، توسعه ، تجهیز و راهبری ترمینال کانتینری بندر امام خمینی (ره)اداره کل بندر و دریانوردی امام خمینیبازسازی1395/02/25
تعمیرات اساسی و زیر آبی شناورهای سبک (بارج و قایق) اداره خدمات دریایی در شرکت پایانه های نفتی ایرانشرکت پایانه های نفتی ایرانتعمیرات1395/02/08
ساخت و نصب پلتفرم دسترسی به جرثقیل اورهد پهلوگاههای اسکله شرقی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ایشرکت پایانه های نفتی ایرانساخت1395/02/08
ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبار داری کالااداره بندر و دریانوردی شهید باهنرارزیابی کیفی1394/04/14
واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه ی ورزشی شهید حقگو اداره کل بندر و دریانوردی امام خمینیبهره برداری1394/04/06
راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی(sar)اداره کل بندر و دریانوردی امام خمینیخدمات1394/04/03
خريد قطعات پمپ تزريق آب مورد نياز سكوي بلالشرکت نفت فلات قارهخرید تجهیزات1394/04/01
اجاره سه فروند شناور خدماتيشرکت نفت فلات قارهاجاره شناور1394/03/23
طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگانسازمان بنادر و دریانوردیسایر1394/03/22
علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×