ماده واحده - كنوانسيون مربوط به مقررات بين المللي جلوگيري از تصادم در دريا مورخ بيست و هشتم مهر ماه ...
Read More
قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ۱۹۷۸ مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ...
Read More
قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی ‌مصوب ۱۳۵۴.۱۱.۱۴ ‌ماده ۱ - در اصطلاح این قانون ...
Read More
بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک عضویت یابد و ...
Read More
‌بسمه تعالی کنوانسیون تسهیل ترافیک بین‌المللی دریایی ‌دولتهای متعاهد: ‌خواهان تسهیل ترافیک دریایی از طریق ساده کردن و به حداقل ...
Read More
ماده واحده - به دولت ایران اجازه داده می‌شود به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز ...
Read More
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹۸۹ میلادی مشتمل ...
Read More
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۱۷ فوریه ۲۰۰۶ میلادی ...
Read More
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و ...
Read More
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ...
Read More
علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×