شبکه ملی ناوگان

Untitled

هدف از تشکیل این ناوگان، هم افزایی ظرفیت ناوگان تحقیقاتی دریایی بر اساس پتانسیل موجود در کشور است تا امکان دسترسی آسان و البته هدفمند به خدمات آن را به متقاضیان در دانشگاه‌ها، صنایع دریایی و شرکت های دانش بنیان تسهیل و روند رشد علمی ایران را در حوزه پر اهمیت تحقیقات میدانی دریایی، سرعت بخشد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه، حتی کشورهایی که سیستم پژوهشی پیشرفته ای هم ندارند از شناورهای تحقیقاتی مناسبی برخوردارند و به صورت مناسبی از آنها استفاده می کنند. نظر به گستره آبی شمال و جنوب کشور، برای انجام امور پژوهشی و رفع نیازهای تحقیقاتی کشور، ایجاد یک شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی ایران امری ضروری به نظر می رسد. این موضوع شرایط مناسب برای بهره برداری از امکانات موجود را فراهم و همچنین شرایط ایفای نقش جدی تر شناورهای تحقیقاتی کشور درصنایع دریایی را فراهم می نماید.
تعریف شبکه
شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی کشور متشکل از سازمان و ارگان های دریایی است که دارای شناورهای تحقیقات دریایی هستند و یا از شناورهای موجود و در اختیار خود فعالیت های تحقیقاتی در گذشته انجام داده اند. ناوگان تحقیقات دریایی شامل شناورها و تجهیزات اندازه‌گیری و اداوات نصب شده بر روی آن‌ها خواهد بود.
اهداف
• توسعه زیرساخت‌های تحقیقات میدانی در حوزه دریا به موازات توسعه دیگر فناوری‌ها در کشور
• توانمندسازی شناورهای تحقیقاتی کشور با هدف درآمدزایی
• معرفی توانمندی‎های بالفعل و بالقوه شناورهای تحقیقاتی کشور به فعالان صنعت و محققین دانشگاه
• حمایت هدفمند از فعالیت‎های تحقیقات سطحی و زیرسطحی دریایی بر اساس اولویت¬های پژوهشی و نیازهای صنعتی کشور
• امکان دسترسی آسان و تعریف شده محققان و متخصصین کشور به تجهیزات تحقیقات میدانی دریایی
• توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی در حوزه فناوری‎های نوین دریایی
• رصد نمودن وضعیت موجود به صورت دوره¬ای و ارائه پیشنهاد برای رفع تنگناهای تحقیقات میدانی
• ایجاد شرایط استفاده مراکز تحقیقاتی از پژوهش¬های انجام شده توسط مراکز دیگر و جلوگیری از تعریف مجدد موضوعات قدیمی
• تعریف پروژه‌های بزرگ ملی توسط شبکه و تقسیم آن به بخش¬های کوچک و برون سپاری هر بخش به یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط
• جلوگیری از به هدر رفتن منابع مالی و امکانات محدود تحقیقاتی داخلی (که به دلیل عدم هماهنگی جامع بین مراکز تحقیقاتی دریایی اتفاق می‌افتد)
• ایجاد وحدت رویه در تحقیقات میدانی دریایی کشور

اعضای شبکه
اعضای شبکه ناوگان ملی تحقیقات دریایی کشور سازمان ها و ارگان های دریایی و نهادهای پژوهشی هستند که دارای شناورهای تحقیقات دریایی هستند.
اعضای فعلی شبکه ناوگان تحقیقات دریایی کشور عبارتند از :
سازمان نقشه برداری کشور ،
موسسه علوم تحقیقاتی شیلاتی کشور،
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور
پژوهشگاه اقیانوس شناسی

دانلود بروشور
علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×