آمارها و گزارشات داخلی

کتاب توسعه صنعت کشتی سازی

صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای یکی از وظایف ذاتی خود که انجام مطالعات توسعه‏ ای و آگاهی بخشی تخصصی می‏ باشد ، انتشار سری کتاب‏های «توسعه صنعت کشتی‏ سازی» را در دستور کار دارد و در نظر است تا توسعه صنعت کشتی‏ سازی، که تنها بخشی از صنایع... ادامه مطلب


آمارها و گزارشات بین المللی

محیط زیست دریای خزر (۲۰۱۱)

دریای خزر توسط ۵ کشور احاطه شده است و بیش از ۱۵ میلیون نفر در اطراف آن زندگی می‌کنند، همچنین این دریا دارای منابع عظیم نفت و گازی می‌باشد. به همین دلیل توسعه صنایع مختلف در اطراف آن به شدت در حال رشد می‌باشد و این توسعه می‌تواند آسیب‌های زی... ادامه مطلب