صنعت کشتی‌سازی

سازندگان و تعمیرکنندگان

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

تعمیر و نگهداری

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
مناقصه پایپینگ، استیل ورک، الکتریکال، اجرای دکوراسیون شناورها، سند بلاست، رنگ آمیزی شناورها و ... - نوبت دومشرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزشناسایی پیمانکارده روز کاری پس از درج آگهی نوبت اول1395/08/08
مناقصه واگذاری بخشی از پروژه تهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فولادی برج آبگیری از مخزن دریاچه سد چگین به روش PC شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمزتهیه، ساخت، حمل و نصب7 روز کاری پس از درج آگهی1395/04/15
شناسایی پیمانکار برای انجام عملیات اجرایی تعمیرات کشتی شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمزتعمیرات1395/04/311395/03/27
تمدید مناقصه واگذاری عملیات طراحی , خرید , اجرا , نصب و... شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزطراحی، خرید و اجرا1395/03/131395/03/08
مناقصه واگذاری عملیات طراحی , خرید , اجرا , نصب و... شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزطراحی، خرید و اجرا1395/03/061395/03/01
واگذاری بخشی از پروژه تهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فولادیشرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمزساخت، نصب و حمل1395/03/041395/02/27

—-

—-

—-

—-

—-

—-

Join Telegram Channel