شیلات

شیلات

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
ردیفعنوانبرگزار کنندهگروهمهلتتاریخ انتشار
تجدید مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی- نوبت دوماداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/311396/04/28
تجدید مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهیاداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/311396/04/27
مناقصه تهیه، ساخت و نصب اسکله های شناوراداره شیلات استان گیلانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/04/12
مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی- نوبت دوماداره شیلات استان گیلانسایر1396/04/171396/04/10
تهیه و تأمین اسکله های شناور به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید-نوبت دوم
سازمان شیلات ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/27
تهیه و تأمین اسکله های شناور به منظور بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید
سازمان شیلات ایرانسایریک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم1396/01/26
مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان- نوبت دوم مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشورتعمیراتده روز پس از انتشار آگهی 1395/09/30
مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشورتعمیراتده روز پس از انتشار آگهی 1395/09/01
فراخوان عمومی مشارکت بازسازی ذخایر آبزیان حوزه خزر، مزر بزرگ کیاشهر ...اداره کل شیلات گیلاناجاره شناور5 روز پس از انتشار آگهی 1395/04/09
اجرای سامانه پایش شناورهای ماهیگیری آبهای دور کشور-نوبت دومسازمان شیلات ایرانسایر1395/03/221395/03/12
اجرای سامانه پایش شناورهای ماهیگیری آبهای دور کشور-نوبت اول سازمان شیلات ایرانسایر1395/03/221395/03/11
احداث موج شکن های بندر - نوبت دوماداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستاناحداث موج شکن1395/03/061395/03/01
احداث موج شکن های بندر اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستاناحداث موج شکن5 روز پس از آگهی نوبت دوم1395/02/27
لایروبی بندر صیادی انزلیاداره کل شیلات استان گیلانلایروبی1395/02/251395/02/06

—-

—-

—-

—-

—-

—-

علاقه دارید از آخرین اطلاعات دریایی، موقعیت های شغلی و ... با خبر شوید؟
NO ×