همایش ها و نمایشگا‌ه‌های داخلی

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری با هدف شناسایی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران از طریق شبکه همکاری های راهبردی کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تجاری داخل کشور و سایر شرکاء تجاری ایران می باشد.   محورهای همایش... ادامه مطلب


همایش و نمایشگاه های بین المللی


جشنواره ها


مسابقات