رویداد ملی کارافرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی

رویداد ملی کارافرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی

رویداد ملی کارآفرینی اسباب بازی های دریایی اسفندماه ۹۵ در دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود. وب سایت رویداد

آمار نامه صنایع دریایی ایران ۱۳۹۵

آمار نامه صنایع دریایی ایران ۱۳۹۵

این آمارنامه که به همت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جمع آوری و تدوین گردیده است شامل بخش های ذیل میباشد: […]

CALL for PAPER

CALL for PAPER

“International Journal of Maritime Technology” (IJMT) is a fully open access, double blind, peer reviewed, electronic and print,  bi-quarterly publication which covers areas related to maritime technology . IJMT provides […]

شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران

شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران

شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران شامل لینک های اطلاعات مختلف دریایی در دریاهای ایران از منابع مختلف داخلی و […]

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو توسط انجمن علمی پژوهشی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی در اردیبهشت ماه ۹۶ در تهران برگزار میگردد برای ورود به سایت […]

بانک اطلاعات دریایی کشور و جهان